kodeks pracy


kodeks pracy

Głównym dla pracodawców i pracowników dokumentem został kodeks pracy. W nim są spisane wszystkie zasady dotyczące sposobów zatrudniania, zasad wynagradzania, dni wolnych i innych świadczeń pracowniczych. W sytuacjach spornych, gdy dochodzi do konfliktu pomiędzy pracownikami a pracodawcą, kodeks pracy jest źródłem odniesienia w takim sporze.